admin 29 Ağustos 2018

okulsuz toplum kitabından 13 alıntı

Ivan Illich'in eseri okulsuz toplum : Okul olmasa ne olur? Gerçekten eğitiminin kurumsallaştırılmasına ne kadar ihtiyacımız var? Zorunlu eğitim sistemi hangi amaca/amaçlara hizmet etmekte, öğretmenin rolü ve otoritesi öğrencinin zihinsel gelişimi üzerine etkisi, öğretilenin önemi mi öğrenenin önemi mi... Daha pek çok konuya eleştirel bir bakış açısıyla bakmanızı sağlayacak bir kitaptan alıntılar...

1

Okul, yaşadığınız topluma ihtiyacınız olduğuna sizi inandırmaya çalışan bir reklâm ajansıdır.

2

Okuma ediminden zevk alan pek çok insan bu huyu okulda edindiklerine inanmaktadır. Doğruluğu araştırıldığındaysa, bunun bir yanılsama olduğu ortaya çıkmaktadır.

3

Aynı okula, aynı yaşta başlasalar bile fakir çocuklar, orta sınıf çocuklar için pekala mümkün olan eğitim olanaklarının çoğundan mahrumdurlar.

4

İnsan, bir kez okulun bir ihtiyaç olduğunu kabul ettiğinde, diğer kurumlar için de artık kolay bir av haline gelmektedir.

5

Okul, sadece Yeni Dünya’nın dini değil, aynı zamanda, dünyanın en hızlı gelişen iş sektörüdür.

6

Üniversiteler ve okullar kişiyi tüketim toplumuna adapte eder. Bundan dolayı okullaşma ortadan kalkmalıdır. Okul sonsuz tüketim mitinin başlangıcıdır.

7

Her yerde, sadece eğitimi değil, bir bütün olarak toplumu okulsuzlaştırmak gerekiyor.

8

Okul sistemi, insanlara eşit şanslar vermek yerine, imkanların dağılımında tekelleşmeye yol açmıştır.

9

Yoğun şehirleşmenin baskısı altında çocuklar, okul tarafından biçim verilecek ve endüstri makinesince işlenecek doğal kaynaklar haline gelmiştir.

10

Okul, toplumu bu haliyle kabullenmeniz için çalışan bir reklam ajansıdır.

11

New York sokaklarında bir çocuk, bilimsel olarak geliştirilmemiş, üretilmemiş, plânlanmamış ve birilerine satılmamış herhangi bir şeye dokunamaz. Ağaçların dikilecekleri yerlere bile Parklar Müdürlüğü karar vermektedir.

12

Bu ülkelerin( Güney Amerika) halkları, zengin olmayı düşleyerek fakir yaşamayı öğrendiler.

13

Okul, diğer ticari mallar gibi aynı yapıya sahip aynı sürece göre uyarlanmış olan bir eşya satmaktadır: Müfredat.

All 13 questions completed!


Share results:

okulsuz toplum kitabından 13 alıntı

Want more stuff like this?

haber alın
spam değil

13Shares

Leave a comment.

Your email address will not be published. Required fields are marked*