öğretmenler için eğitim yılı seminer dönemiyle açılırken 6 başlık

öğretmenler için eğitim yılı seminer dönemi ile başlarken 6 başlık


öğretmenler için eğitim yılı seminer dönemi ile başlarken 6 başlık

Slide 1 of 6.

Yapılan araştırmalar gösteriyor ki öğretmenlerin ’üne yakını tükenmişlik sendromuna yakalanmış durumda.

Cemaloğlu ve Şahin (2007) tarafından hazırlanmış olan Kastamonu Eğitim Dergisinde yayınlanmış makaleden :

 • Öğretmenlerin stresle baş edebilme eğitimleri almaları sağlanmalı, stres atölyeleri ve rahatlama egzersizleri düzenlenmelidir.
 • Öğretmenlerin duygusal olarak doygunluğa ulaşması için duygusal zenginlik yaşayacakları etkinliklerin okul genelinde düzenlenmesine önem verilmelidir.
 • Eğitim düzeyi arttıkça duyarsızlaşmanın azaldığı göz önünde bulundurulduğunda öğretmenlerin lisansüstü eğitimlere yöneltilmesinde ve öğrenim görmesinde kolaylıklar sağlanmalıdır.
 • Tükenmişlik sendromu belirtileri taranmalı ve belirli etkinliklerle bu belirtileri gösteren öğretmenlerin katılımı sağlanmalıdır.
 • Pozitif enerjiye sahip bir okul kültürü oluşturulmalı ve öğretmenlerin mutlu olmaları sağlanmalıdır. Başarısızlığın göz önünde bulunduğu kadar başarılar da göz önünde bulunmalıdır.
 • Okulun öğretmen ve öğrenci ile dolu olduğu görüşünden uzaklaşarak velilerin de okula varlığı sağlanmalı ve velilerin öğretmenlere olumlu desteklerinin katkısı sağlanmalıdır.
 • Öğretmen başına düşen öğrenci sayısının azaltılması ve öğretmenlerin bu öğrencilerin her yönüyle ilgilenmesi sağlanmalıdır.
 • Okulun kaynakları artırılmalı ve öğretmenlerin öğrenci kaynaklarına bağlılığı azaltılmalıdır.
 • Öğretmenlerin, kurumlarında takdir gören, çalışmaları desteklenen, kurumundan memnun kişiler haline dönüştürülmesi gerekmektedir.
 • Mesleğini isteyerek yapmayan öğretmenlerin başka kurumlara geçişinde kolaylıklar sağlanmalı ve öğretmenlerin bu durumdan kurtulmaları sağlanmalıdır.

Slide 2 of 6.

öğretmenlerin mesleki gelişim süreçlerini internet üzerindeki sosyal ağlar aracılığı ile gerçekleştirdiği sonucu elde edilmiştir.

Öğretmenler formal bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığının düzenlemiş olduğu seminer, kurs veya hizmetiçi eğitimlere katılırken, diğer kurum ve kuruluşların eğitimlerine de gönüllülük esasına dayalı olarak katılabilmektedir. Fakat bunun yanında öğretmenler, informal olarak çevrimiçi topluluklar aracılığı ile de mesleki gelişim süreçlerini desteklemeye çalışmaktadır. Bu durum ise denetimsiz içeriğin öğretmenin mesleki gelişimine etkisinin daha büyük boyutta olduğunu ortaya koymaktadır. Ekici & Kıyıcı (2012) tarafından yapılan araştırmada ise gelecekte informal toplulukların formal toplulukları kapsayarak sosyalleşeceğini öngörmektedir. Bu durum informal bir şekilde oluşan çevrimiçi öğrenme topluluklarını formal hale getirecek ve sosyal ağlar aracılığı ile yaygınlaştırıcı bir etki gösterecektir.

yazı gürkan sarıdaş'ın yüksek lisans tezindendir. yazının tamamı burda

Slide 3 of 6.

her öğretmenin özgün bir eğitim felsefesine sahip olması gerekmektedir.

Bir eğitimci  kendi eğitim felsefesini geliştirmeye başlamadan önce yaygın olarak uygulandığı görülen eğitim felsefelerini karşılaştırmalı olarak incelemeli, eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmelidir. 

Daimici  eğitim felsefesi evrensel gerçeklere göre bireyi yetiştirmeyi amaç edinirken, esasici eğtim felsefesi genel refahı ve sosyal birliği güvence altına almak için kültürel aktarımı amaç edinir. Bu durumda daimicilik evrensel temalar oluştururken, esasicilik milli kültüre ait temalar oluşturur.

Her ikisi de öğretmeni merkeze alır ve önceden belirlenmiş konuların öğrenciye aktarılması gerektiğini ileri sürer, Her ikisinde de öğretmen otoritesi hakimdir ve ceza/ödül yoluyla dış disiplin sağlanır.

İlerlemeci eğitim ise hem daimiciliğe hem esasiciliğe tezat teşkil eder. Çünkü daimicilikte ve esasicilikte mutlak doğrular varken, ilerlemeci eğitim felsefesinin ana teması “değişim” kavramı etrafında şekillenir. İlerlemeci eğitim değişen dünyanın koşullarına göre öğrenciyi yetiştirmeyi hedefler. Bu da demektir ki, öğrenciye verilecek mutlak bir bilgi yoktur, bilgi değişebilen bir niteliğe sahiptir. O halde yapılacak iş, öğrenciye bilgiyi yüklemek değil bilgiye ulaşmasını öğretmektir. Bu noktada eğitimin yöntemi de değişmekte, özellikle problem çözme üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciyi aktif kılan bu sistem, disiplini de öğrencinin oto kontrolünü geliştirerek sağlar ve ceza/ödül gibi dış disiplin kavramlarını ortadan kaldırır.

Yeniden kurmacı eğitim felsefesine bakıldığında ise bu üç eğitim felsefesinden farklı bir misyon yüklendiği görülür. Onun misyonu, sosyal yeniden yapılanmayı organize etmektir. Ayrıca ideal bir sosyal düzen yaratma sorumluluğunu da eğitime yükler. Yöntem ve eğitim ortamı açısından ilerlemecilikle aynı içeriği paylaşırken, programda farklı kültürel öğelere yer verdiği görülür.

Bir eğitim felsefesi geliştirmeye nasıl başlanılacağı merak edildiğinde, belirli temel sorulara bazı felsefi cevaplar bulmak gerektiği fark edilir. Atılacak ilk adım, onların eğitimle ilgili olarak var olan inanç ve düşüncelerini gözden geçirmeleridir. 

Slide 4 of 6.

okulun geliştirilmesinde okul müdürü

Okul müdürleri, öğretmenlere etkili bir liderlik yaparak onların gelişimini sürdürmesini sağlaması gerekmektedir. Bunu yapmak için ise öğretmenlerin motivasyonunu yüksek tutması, anlayışlı bir şekilde davranması, onların öğrenen öğretmen olmasını sağlaması gerekmektedir. Öğretmenlerin geliştirilmesinde öğretmenlerin başarılarının ödüllendirilmesi de önemli bir yer tutmaktadır. Okul müdürlerinin bu liderlik becerileri ise okul kültürü ile desteklenmelidir. Öğretmenler arasında bulunan öğretmenler liderlerin desteği ile okulda değişim kolaylıkla sağlanabilir.

Slide 5 of 6.

öğretmenlerin mesleki gelişimine yönelik öneriler

2001 yılında A. B. D.’de eğitim alanına ilişkin olarak çıkmış olan Hiçbir çocuğun geride bırakılmaması (No Child LeftBehind) kanunu öğretmenlerin mesleki gelişimine ilişkin olarak şu unsurları öngörmektedir:

 • Öğretmenlerin öğretmekte oldukları branşlarına ilişkin alan bilgilerini iyileştirmek ve artırmak,
 • Öğretmenlere, öğrencilerin eyalet akademik içerik standartları ve öğrenci akademik başarı standartlarını karşılamalarını sağlamak amacıyla, bilgi ve beceri fırsatları sunmak,
 • Sınıf yönetimi becerilerini geliştirmek,
 • Sınıf öğretiminde ve öğretmenin sınıf performansında olumlu ve kalıcı etki meydana getirmek amacıyla yüksek nitelikli, sürdürülebilir, yoğun ve sınıf odaklı olması,
 • Bir günlük veya kısa dönemli çalıştay veya konferans olmaması,
 • Öğretmenin anlayışını ve etkili öğretim stratejilerini araştırma temeline dayalı olarak ilerletmek, öğrencinin akademik başarısını ilerletmek veya öğretmenin bilgi ve öğretim becerilerini ciddi anlamda artırmak,
 • Öğretim ve öğrenmeyi geliştirmek amacıyla, teknoloji ve teknoloji uygulamalarının sınıfta etkili bir şekilde kullanılmasının sağlanabilmesi için, öğretmene teknolojinin kullanımı konusunda yetiştirme fırsatlarının sunulması,
 • Öğretmene, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere öğretim sunulması için öğretim yöntemlerinin sunulması.

Slide 6 of 6.

küçük adımlarla büyük gelişim elde etmek için...

Mehmet Şişman ve Selahattin Turan görüşlerini makalede paylaşmışlar. Küçük adımlarla büyük gelişim elde etmek için de sizlere önerileri.

 • Sınıfınızın dışına odaklanın. Eğer gelişime açık bir öğretmen olduğunuzu düşünüyorsanız sınıf içinde öğretim konusunda da iyisinizdir. Önemli olan eğitim verme ve öğretimin kalıcılığını artırmadır. Bu noktada sosyal medyadaki çeşitli öğrenme topluluklarını ziyaret edin. Örneğin; branşınızla ilgili oluşturulmuş Facebook gruplarına katılın ve zümrelerinizin neler yaptığını inceleyin. Bu çalışmalar sizlere ilham verecektir.
 • Teknolojiyi takip edin. Yeni çıkan uygulamaları, gelişmeleri sınıfınıza getirmeye çalışın. İlk aşamada teknolojik bir yenilik ile ilgili sorunlar yaşayabilir, desteğe ihtiyacınız olabilir. Bu konuda sabırlı olarak yapılan diğer çalışmaları inceleyin. Özellikle yurt dışındaki zümrelerinizin veya meslektaşlarınızın yaptığı çalışmaları inceleyin.
 • Mobil konuma geçin. Akıllı telefonunuz yoksa hemen bir tane edinme vakti. Mobil konumda internet ile sürekli iletişimde kalın. Katıldığınız grupları, takip ettiğiniz kişileri daha sık kontrol edin. Boş zamanlarınızda onların ilham veren görüşlerini okuyun. Aynı zamanda öğrencileriniz ile iletişimde olun. Böylece onların kişisel gelişimlerini de izleyebilecek anında müdahale edebileceksiniz. Sürekli eğitim bu şekilde başlayacak.
 • Çeşitli sosyal medya araçlarını kullanın. Sadece Facebook kullanmak yeterli olmayabilir veya sizin ilginizi dağıtabilir. O zaman Twitter kullanın. Kişilerin, görüşlerini kısa cümlelerle sık sık paylaştığını göreceksiniz. Diğer yakın arkadaşlarınızın paylaşımları ile karışmayacak ve sizi engellemeyecektir.

İşte bu küçük adımlar sizin ufkunuzu açacak ve farklı bir bakış açısı edinmenizi sağlayacaktır. Hem yazın kendinize vakit ayıracak, hem de yeni eğitim öğretim yılı için çeşitli fikirler edinmeye başlayacaksınız. Eylül ayındaki seminer döneminde de fikirlerinizi ve denemelerinizi hayata geçirmek için planlamalar yapabilirsiniz.

Next slide 1 of 6


Share results:

öğretmenler için eğitim yılı seminer dönemi ile başlarken 6 başlık

Want more stuff like this?

haber alın
spam değil

admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

2000 de gizli örgüt kurmak suçlaması

Cum Ağu 31 , 2018