GDO’nun gıda güvenliği konusunu doğrudan ilgilendiren ve en çok tartışılan yanı ise insan sağlığına etkisi. Bir kısım bilim insanı GDO’lu gıdaların son derece sağlıklı olduğunu, kaşıntı bile yapmadığını savunuyor olsa da, çokuluslu şirketlerle çıkar ilişkisi içinde olmayan bazı bilim insanlarının GDO’lu yem ile gerçekleştirdikleri hayvan besleme deneylerinin sonuçları oldukça düşündürücü. […]

ebeveynlerin hatalı davranışları sonucunda çocuklarda neler olur ? bu çocuk neden böyle oldu ? sorularımızın cevaplarını bulabilirsiniz….

ülkemizde bina ve sıralardan oluşan yapıya okul diyoruz genel olarak. okul evimiz deriz ama evimize hiç benzemez. soğuk, renksiz beton, demir ve kahverengi tahtadandır çünkü. bu ortamı değiştiren öğretmenler de var kuşkusuz. çevrenin, ortamın eğitime etkileri düşünüldüğünde aşağıdaki çalışmaların da önemi değerlenecektir.